Σχετικά με την πολιτική cookie

H πολιτική cookie εξηγεί τι είναι τα cookies, πως τα χρησιμοποιούμε και τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε. Για περισσότερες πληροφορίες πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, δείτε την Επισκόπηση Απορρήτου πατώντας “Cookie Settings”. Cookie Settings

Η συγκατάθεσή σας έχει εφαρμογή στον ακόλουθο ιστότοπο: vce.gr

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are, how we use them and the types of cookies we use. For further information on how we use cookies, see Privacy Overview by clicking “Cookie Settings”. Cookie Settings.

Your consent applies to the following domains: vce.gr

Τι είναι τα cookies ;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία χρησιμοποιούνται για αποθήκευση μικρών τμημάτων πληροφορίας. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies γενικά βοηθούν να κάνουν ένα ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να τον κάνουνε πιο ασφαλή, να παρέχουνε καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies in general help make a website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies ;

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους και απορρίπτει τα cookies τρίτων για διάφορους σκοπούς. Τα cookie πρώτου μέρους είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies τρίτων στον ιστότοπό μας και από προεπιλογή είναι απενεργοποιημένα.

How do we use cookies ?

Our website uses first-party cookies and rejects third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

We don’t use third-party cookies on our website and by default they are disabled.

Τι τύπο cookies χρησιμοποιούμε ;

Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They do not collect or store any personal information.

Πώς επιλέγω τις προτιμήσεις cookie ;

Εάν αποφασίσετε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσω της περιόδου σύνδεσης περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο “Manage your consent” (“Διαχείριση της συγκατάθεσής σας”) στην οθόνη σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά τη ειδοποίηση συναίνεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to check your preferences later through your browsing session, you can click on the “Manage your consent” link on your screen. This will display the consent notice again enabling you to check your preferences.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.